OSB 4

Płyty OSB 4 mają wyższą nośność i sztywność niż płyty OSB 3. OSB 4 zostało opracowane i wyprodukowane całkowicie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem ekologiczny styl życia, koncentrując się na materiałach organicznych. Wybierając odpowiednie drewno i spoiwo, OSB 4 spełnia wysokie wymagania nie tylko budynków ekologicznych.

Więcej informacji na temat produktu