PŁYTA WIÓROWA P3

Płyta wiórowa P3 to płyta nienośna do użytku wewnętrznego w warunkach suchych o wysokiej stabilności wymiarowej i sztywności.

Więcej informacji na temat produktu